1. ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی عادلی فرد , خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۱۹۵-۲۰۲