1. ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی خسروی نوری , غلامحسین ظهوری , Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
  2. ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی کمالی , مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD , شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
  3. ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , زهرا حیدری , لیلی متولی زاده , مسعود کریمی پور , سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۱۰
  4. چمنی راد , ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , باقری محققی , جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف , شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
  5. ابراهیم عطاران کاخکی , مریم حمیدی , اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co , چهاردهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۲